NLP
(Nöro Linguistic Programlama)

NLP Nedir?

Bugün internete girip araştırma yaptığınızda NLP ile ilgili ilk olarak karşınıza çıkacak şey; 1970’lerin başında dilbilimci John Grinder ve matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler’ın insanlar üzerindeki çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda bazı insanların mükemmeliyete ulaşmış olduklarını keşfetmeleri olacaktır. Çalışmaları sırasında çok farklı tarzda insanlardan beslenen Grinder ve Bandler bu farklı tarzların benzer kalıplar kullanarak mükemmelliği yakaladıklarını bulmuşlardır.

Grinder ve Bandler çalışmalarını bu yönde ilerletirken bu kişilerin modellerinden yola çıkarak insanların yararına, onları daha başarılı, daha iyi performansa sahip, daha iyi iletişim kurabilmelerine yönelik, yeni bir model hazırladılar. İşte bu modelleme NLP’nin temelini oluşturmaktadır.

Yeni gelişmeler sayesinde bugün NLP içinde kimlik, değer algıları ve inanç sistemleri gibi konular da bilinçli ve bilinçdışı zihnin ilişkisini ve bu ikili arasındaki dengeyi merkezine alarak yeni şeklini almıştır.

Kısacası NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale  getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan yöntemleri ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesidir.

Kimler NLP uygulamasından faydalanabilir?

Hedefini keşfetmiş olan, hemen harekete geçmeye istekli, bu süreçte hedefini takip edebilmek için gereken duygusal keskinliği kazanacak ve bu değişime ayak uyduracak esnekliğe sahip herkes NLP uygulamalarından yararlanabilir.

Bir çoğumuz farkında olmasak da hayattan ne istediğimizi değil, neyi istemediğimizi biliriz ve hayatlarımız genelde istemediğimiz bu şeylerden kaçmaya çalışarak geçer. NLP ise isteklerimizi spesifik hale getirdikten sonra onlara ulaşma sürecinde bizi içeriğindeki uygulamalarla hedefe yöneltir.

NLP ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsan tek yapman gereken şey bize ulaşmak

Haydi Başla!